“ พระธาตุเรืองรอง ของดีคู่เมืองศรี ”

Posted by

“ พระธาตุเรืองรอง ของดีคู่เมืองศรี ”

ใครที่แวะเวียนหรือเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษเมืองหอมแดง ก็คงต้องไม่พลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นผมขอแนะนำ “ วัดพระธาตุเรืองรอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดศรีสะเกษ ” โดยในวัดมีประติมากรรมหุ่นปั้น หลากหลาย จะสวยงามแค่ไหน… เราแวะมาดูกันได้เลย

พระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ
phototechthailand.com

พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ภายในที่บ้านสร้างเรือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับชาวพุทธ ลักษณะของวัดจะเป็นอาคารสร้างที่สวยงามมีการผสมผสานศิลปะอีสาน 4 เผ่า ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว และเยอ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ บนยอดของพระธาตุจะมีจุดชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างงดงาม

เที่ยววัดภาคอีสาน:เส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรม: พระธาตุเรืองรอง
http://isantemple.blogspot.com/

ภายในวัดมีการสร้างสิ่งที่สวยงามหลายจุดเริ่มต้นตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าจะเห็นรูปปั้นม้าขนาดใหญ่ กำลังลากเกวียนรอบโบสถ์อยู่ จากนั้นจะเจอโบสถ์ที่มีวัวเทียมเกวียนที่มีลักษณะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่

วัดพระธาตุเรืองรองแบ่งออกเป็น 6 ชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีการประดับลวดลายที่สวยงาม

ชั้นที่1 ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ชั้นที่2-3 ทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชนเผาสี่เผ่าไทยของจังหวัดศรีสะเกษได้แก่ ส่วย เขมร ลาว และเยอ และเป็นส่วนจัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่ 9

ชั้นที่4 ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ

ชั้นที่5 ใช้สำหรับการทำสมาธิ พักผ่อนหย่อนใจ

ชั้นที่6 เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ (เส้นผมของพระอรหันต์) และเป็นจุดชมวิวที่งดงามของจังหวัดศรีสะเกษ

มีระเบียงชมวิว จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในฤดูทำนา จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เขียวขจีของทุ่งนา

นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของพระธาตุยังมีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม แบบจำลองปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของภาคอีสาน

การเดินทาง : จากตัวเมืองศรีสะเกษ ในวิ่งออกเส้นทางศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย แล้วเลี้ยวขวาสู่ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 2373 ซึ่งจะมีป้ายบอกเส้นทางตลอด

เวลาเปิดทำการ : ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

ราคาค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในวัดแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมายในจังหวัดศรีสะเกษเมืองปราสาทขอม อีกทั้งมีอารยธรรมชนเผ่า ทั้ง 4 ชนเผ่า เรียกได้ว่า มาเที่ยวจังหวัดเดียว จะได้อะไรกลับไปหลายๆอย่างเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *