ที่จังหวัดศรีสะเกษ ”

  • “ เกาะกลางน้ำ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ”

    “ เกาะกลางน้ำ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ”

    เกาะกลางน้ำ ที่จังหวัดศรีสะเกษ            ศรีสะเกษเมืองปราสาทขอมที่มีอารยธรรมสี่เผ่าไทย เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วันนี้ผมขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวออกกำลังกาย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในเกาะกลางน้ำจะมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หอลำดวนเฉลิมพระเกียรติ และมีที่ออกกำลังกายที่บรรยากาศที่สวยงาม รอบเกาะในเมืองศรีสะเกษ