terminal

  • Terminal 21 โคราช

    Terminal 21 โคราช

    Terminal 21 ถ้าหากจะกล่าวถึงเมืองโคราช จังหวัดที่มีอาณาเขตกว้างไกล และ มีเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆจำนวนมากมาย เพราะเป็นประตูหน้าด่านของภาคอีสานเลยก็ว่าได้ จังหวัดนี้มีสถานที่เที่ยวมากมาย และ ล้วนแล้วแต่เป็นที่หมายปองสำหรับนักท่องเที่ยวแบกเป้ หรื อว่าสะพายกล้องเที่ยวก็ยังไหว